Огноотпорен премаз ОгноСтоп

Огноотпорен премаз ОгноСтоп

Не треба да штедете кога инвестирате во материјали кои можат да Ви го спасат животот!
Огностоп претставува транспарентен премаз по нано технологија на водена основа за заштита од пожар, за површини од дрво и дрвени конструкции.
Може да се користи за внатрешна и надворешна употреба.

Противпожарна Заштита
Огностоп нуди заштита од пожари за сите видови на дрвени градежни конструкции и останати површини од дрво.
За да се добие прв степен на огнозаштита потрошувачката е не помала од 300 гр/м2.
За да се добие прв степен на огнозаштита потрошувачката е не помала од 150 гр/м2.
Потребна температура за нанесување е од +5 степени до +40 степени.

Тип На Материјал
Огностоп претставува неоргански раствор по нано технолгија на водена онова и е 100% еколошки производ.
На пазарот се нуди како готов раствор на водена база, Доплнително количество на вода, зависно од начинот на употреба и конкретната намена, може да се додаде максимум до 40%.
Период на експлоатација е 7 години за надворешна употреба, 15 години за внатрешна употреба..

Опис
Едоноставен начин на употреба, брзо аплицирање, не е потребна стручна работна рака при нанесувањето, се постигнуваат значајни ефекти за заштита од пожари на дрвените градежни површини, а истовремено се исполнува еден од најзначајните критериуми за ваков тип на премази – ниска цена.

Начин на употеба
Премазот Огностоп се нанесува без претходна припрема и обработка на површината, со четка ваљак или распрскувач, а помалите делови можат и со потопување, со што се овозможува одлична огнозаштита, спречување на ширењето на огнот на останите делови и нема испуштање на штетни гасови.

Посебни Својства
Примената на Огносптоп е широка во повеќе области и индустрии и во објекти со повеќе намени од индивидуален и јавен карактер.

Боја На Материјал
Огностоп е целосно безбоен и транспарентен премаз и со премачкување на дрвените површини се задржува нивната природна боја и структра, а доклку е потебно истите понатаму може да се премачкаат со други покривен премази во боја.

Метод На Апликација
ОгноСтоп може да се нанесува со четка, ваљак или компресор.
При нанесувањето на Огностоп, загубата на материјал е минимална.
Пред нансување не е потребно претходна подготовка на повшината.
Може да се нансува во концентрирана форма или растворен со максимум 40% вода зависно од конкретната примена.
Материјалот може да се нанесува во 2, 3 или 4 слоеви.
Секој нареден слој може да се нанесува приближно после еден час и не е потрбно да се чека целосно сушење на претходните слоеви.
Времето потребно за целосно сушење на сите слоеви заедно зависи од надворешната температура но не е подлго од 24 часа.
Во врмето на нанесување на материјалот, амбиенталната температура не треба да биде пониска од 5 и повисока од 40 целзиусови степени.
Пакувања од 10л, 20л, 200л, и 1000л.
Потребно е да се чува во оригинално затворено пакување, а рокот на чување е 18 месеци на температура повиско од 0 степени.

Противпожарна заштита

Огностоп за заштита на челични градежни конструкции и канали за воздух, канали за издувни гасови, системи за климатизација.

Тип на материјал

Составот на ОгноСтоп е универзален комбиниран огноотпорен материјал заснован на неоргански врзива, полнила и адитиви за изгорување.

Опис

За заштита од пожари на воздушни канали ОгноСтоп е еден од водечките современи случувања на пазарот на огноотпорни производи.

Употребата на висококвалитетните суровини во формулацијата на материјалот ОгноСтоп обезбедува индикатори за одличен квалитет, додека се одржува еден од најважните критериуми на пазарот за заштита од пожари – ниска цена.

Назначување

Огноотпорниот состав на ОгноСтоп е дизајниран да ги заштити металните конструкции и воздушните канали (галванизирани и не-галванизирани), канали за издувни гасови, системи за климатизација и вентилација кои работат во просториите, зградите и градбите од индустриска и граѓанска намена од пожар со релативна влажност од не повеќе од 80%.

Огноотпорната обвивка ОгноСтоп може да се користи и надвор од просториите, во отворена атмосфера под крошна, за надворешна употреба.

Посебни својства

ОгноСтоп се препорачува за употреба во разни индустрии.

Гарантираниот животен век на огноотпорната обвивка, подложен на условите за примена и работа, е најмалку 15 години.

Боја на материјал

Стандардната боја на огноотпорната боја е сива. Сенката не е стандардизирана. Доколку материјалот е наменет за метал неговата боја е бела, доколку е наменет за дрво, во тој случај премазот е транспарентен.

Метод на апликација

ОгноСтоп може да се нанесува со четка, ваљак или компресор.

Загубата на материјалот при примена со пневматски спреј е 10-15%.

Пред да ја нанесете огноотпорната обвивка ОгноСтоп, металната површина мора да се исчисти од нечистотии, битумени и масти од дамки со употреба на раствори за детергент.

Пред употреба темелно измешајте го материјалот.

Материјалот може да се нанесува во повеќе слоеви.

Работата на примена на секој следен слој на облогата може да се прави без претходно чекање на целосно сушење на веке нанесените слоеви.

Времето на целосно сушење на еден слој на облогата на температура од 20 ° C е 24 часа вкупно за сите слоеви.

При примена на огноотпорен состав, температурата на околината не смее да биде пониска од 0 ° С, влажноста на воздухот не треба да надминува 80%.

Во услови на градилиштето, површините што треба да се третираат мора да бидат заштитени од атмосферски врнежи.