Огноотпорен премаз ОгноСтоп

Огноотпорен премаз ОгноСтоп

Не се штеди на материјали кои можат да Ви го спасат животот!

Огностоп- транспарентен премаз по нано технологија на водена основа за дрво и дрвени конструкции.

Негови карактеристики:

За да се добие прв степен на огнозаштитност, потрошувачката е не помалку од 300гр на м2
За да се добие втор степен на огнозаштитност, потрошувачката е не помалку од 150гр на м2

Потребна температура за работа е од +5 степени до +40 степени.

Може да се користи за внатрешна и надворешна употреба.

Огностоп претставува готов раствор, може да се нанесува во 2, 3 или 4 слоеви без предходно да се чека да се исушат. Време на целосно исушување е 24 часа.

Рок на дејство – 7 години надворешно, 15 години – внатрешно.

Издржливост на мраз – неограничено

Боја – транспарентна – безбојна

Пакувања од 1,5 литри, 5 л, 10л, 20л, 200л, и 1000л.

Се нанесува со четка, ваљак и распрскувач.

Потребно е да се чува во оригинално затворено пакување, а рокот на чување е 18 месеци.

Противпожарна заштита

Огностоп за заштита на челични градежни конструкции и канали за воздух, канали за издувни гасови, системи за климатизација.

Тип на материјал

Составот на ОгноСтоп е универзален комбиниран огноотпорен материјал заснован на неоргански врзива, полнила и адитиви за изгорување.

Опис

За заштита од пожари на воздушни канали ОгноСтоп е еден од водечките современи случувања на пазарот на огноотпорни производи.

Употребата на висококвалитетните суровини во формулацијата на материјалот ОгноСтоп обезбедува индикатори за одличен квалитет, додека се одржува еден од најважните критериуми на пазарот за заштита од пожари – ниска цена.

Назначување

Огноотпорниот состав на ОгноСтоп е дизајниран да ги заштити металните конструкции и воздушните канали (галванизирани и не-галванизирани), канали за издувни гасови, системи за климатизација и вентилација кои работат во просториите, зградите и градбите од индустриска и граѓанска намена од пожар со релативна влажност од не повеќе од 80%.

Огноотпорната обвивка ОгноСтоп може да се користи и надвор од просториите, во отворена атмосфера под крошна, за надворешна употреба.

Посебни својства

ОгноСтоп се препорачува за употреба во разни индустрии.

Гарантираниот животен век на огноотпорната обвивка, подложен на условите за примена и работа, е најмалку 15 години.

Боја на материјал

Стандардната боја на огноотпорната боја е сива. Сенката не е стандардизирана. Доколку материјалот е наменет за метал неговата боја е бела, доколку е наменет за дрво, во тој случај премазот е транспарентен.

Метод на апликација

ОгноСтоп може да се нанесува со четка, ваљак или компресор.

Загубата на материјалот при примена со пневматски спреј е 10-15%.

Пред да ја нанесете огноотпорната обвивка ОгноСтоп, металната површина мора да се исчисти од нечистотии, битумени и масти од дамки со употреба на раствори за детергент.

Пред употреба темелно измешајте го материјалот.

Материјалот може да се нанесува во повеќе слоеви.

Работата на примена на секој следен слој на облогата може да се прави без претходно чекање на целосно сушење на веке нанесените слоеви.

Времето на целосно сушење на еден слој на облогата на температура од 20 ° C е 24 часа вкупно за сите слоеви.

При примена на огноотпорен состав, температурата на околината не смее да биде пониска од 0 ° С, влажноста на воздухот не треба да надминува 80%.

Во услови на градилиштето, површините што треба да се третираат мора да бидат заштитени од атмосферски врнежи.