Металотехника

Металотехника Прилеп, во нејзиното постоење повеќе од 35 години, покрај тоа што е бренд сега е и во тренд со сопственото македонско производство на премази за термо и огно заштита и хидроизолација, изработени по врвна нано технологија, декоративни кристали минерали, камен фурнир, камен тапих, камена тапета и други производи од природни материјали. Еколошки производи кои за прв пат се произведуваат во Македонија!

Metalotehnika Prilep, in its existence for more than 35 years, in addition to being a brand is now in trend with its own Macedonian production of coatings for thermal and fire protection and waterproofing, made with top nano technology, decorative crystals minerals, stone veneer, stone carpet, stone wallpaper and other products from natural materials. Ecological products that are produced in Macedonia for the first time!

Сертификати

Имате прашања?

Нашата цел е да обезбедиме најдобра услуга за клиентите и да одговориме на сите ваши прашања навремено.

Контактирајте Нѐ